زمینه فعالیت شرکت هتکو

زمینه فعالیت شرکت هتکو

فعالیت های بازاریابی در شرکت هتکو در دو بخش سازمان یافته مجزا و منفک از یکدیگر صورت می گیرد: محصولات استاندارد شامل پکیج های : کمپرسورهای هوا از نوع اسکرو...

فیلم های شرکت

معرفی شرکت هتکو این شرکت در سال 1376 به شماره ثبت 136138 و به صورت سهامی خاص تاسیس گردید. پایه گذاری این شرکت که توسط...

واحد آموزش

واحد آموزش

واحد آموزشرشد و تکامل هر فرد، جامعه و کشور در گرو آموزش صحیح و هدفمند است. بی شک همه ما کم و بیش بر اهمیت آموزش واقف هستیم اما التزام...

خدمات مشتریان

خدمات مشتریان

خدمات مشتریان بی شک تعهد بالا به کسب رضایت مشتری و افزودن به مشتریان وفادار یکی از ارکان تحقق توسعه بنگاه های اقتصادی و موفقیت ایشان در بازارهای اقتصادی است....

بازاریابی و فعالیت در حوزه های نفت،گاز و پتروشیمی

بازاریابی و فعالیت در حوزه های نفت،گاز و پتروشیمی

تحقیقات بازاریابی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تعریفی ساده، تحقیقات بازاریابی فرآیندی است که سازمان را از طریق جمع آوری اطلاعات نسبت به بازار آگاه می کند. اطلاعات...

درباره هتکو

درباره هتکو

درباره هتکوافزایش روزافزون صنایع مختلف به انرژی های ارزان و پاک اهمیت جایگاه صنعت هوای فشرده را به عنوان یکی از روش های مناسب و کارآمد در تولید نیروی محرکه...

شرکت هوا ابزار تهران